Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.

Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.

En pots veure tots els detalls a l'avís legal, a la política de privacitat i a la política de cookies.
Aceptar
Cursos dissenyats per a tu
Activa Idioma ofereix programes desenvolupats per professors certificats per la Universitat de Cambridge que permeten a l’alumnat treballar l’àmbit de la llengua que més els interessa, tot aprenent d’una manera natural, amena i efectiva.


ANGLÈS GENERAL-EFL | ANGLÈS DE NEGOCIS | ANGLÈS LEGAL | EXÀMENS DE CAMBRIDGE
ANGLÈS GENERAL – EFL
Cursos avaluats i d’acord amb els nivells Common European Framework del Consell d’Europa (CEF). Les classes es basen en els materials innovadors i de factura pròpia, adaptats als diferents nivells CEF (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) (vegeu la graella de sota).
El mètode d’ensenyament està avalat per Cambridge English i basat en la presentació de situacions que generen, de manera natural, llenguatge real perquè així puguis interioritzar-lo i, en conseqüència, incorporar-lo immediatament en la teva expressió oral. D’aquesta manera, afavorirem un aprenentatge natural sobre temes d’interès i actualitat, sempre des d’una perspectiva de treball amè que inclourà videos, cançons i textos perquè puguis trencar la rutina i, alhora, millorar les teves habilitats en anglès, tals com, l’expressió oral i escrita i la comprensió auditiva i lectora com, també, perfeccionar i repassar coneixements gramaticals que et permetin parlar un anglès acurat.
Més informació
ANGLÈS DE NEGOCIS
Cursos adaptats als diferents nivells establerts pel Consell d’Europa (A1, A2, B1, B2, C1, C2) amb l’objectiu de millorar el nivell de competència en la comprensió i l'ús de l'anglès a través de la utilització de materials reals relacionats amb el món dels negocis, els diners i les finances.

Cada classe inclou els següents elements:

  • Comprensió lectora i auditiva
  • Vocabulari de negocis i financer
  • Expressió oral

Per a qui és?
Per a aquells professionals que vulguin activar i millorar les seves capacitats receptives i productives en anglès i intercanviar, en el mateix idioma, punts de vista i opinions sobre diferents temes relacionats amb els negocis i les finances.

* El nivell d'anglès necessari per a un bon funcionament del programa és el que correspón al nivell B1 (o superior) del marc establert pel Consell d'Europa (mitjà-alt, o superior).
Més informació
ANGLÈS LEGAL
La col·laboració de la Universitat de Cambridge i Translegal ha resultat en el primer programa formatiu d’anglès legal amb ampli reconeixement internacional.

L'International Legal English (ILE), és un curs pensat per aquells que necessitin ser capaços d’utilitzar l’anglès en l’àmbit legal. Per assolir això, els cursos cobreixen diferents àrees dins d’aquest camp, entre les quals es troben les següents:

  • Dret de societats: creació i gestió d’empreses i capitalització
  • Contractes: redacció, cessions i drets a tercers
  • Dret de propietat
  • Dret de propietat intel.lectual
  • Deutors i creditors

Activa Idioma recomana un nivell mínim mitjà-alt (B2 del Consell d'Europa) per a la realització d'aquest programa*.

*Si el nivell del grup o l'interessat es mitjà-baix (B1 del Consell d'Europa) s'aconsella primer la realització del curs Introduction to International Legal English.
Més informació
EXÀMENS DE CAMBRIDGE
Cursos dissenyats per treure l’entrellat dels exàmens de Cambridge (KET / PET / FCE / CAE / CPE). Maximitzarem les possibilitats d’èxit a través de l’anàlisi de les diferents parts del test i dels “trucs” i estratègies més adients per afrontar-lo. A més, facilitarem una extensa pràctica d’exàmens, tant a nivell presencial com remot- des d’on siguis, a través de la nostra plataforma online, l’Activa Board®. Aquests cursos són compatibles amb qualsevol dels cursos que oferim.

Cal remarcar que la superació d’exàmens de Cambridge és d’especial interés per a persones que es preparin per anar a la universitat o que ja hi siguin. Els titols FCE i CAE (First Certificate in English i Certificate in Advanced English) de Cambridge ESOL, són vàlids per a la consecució de crèdits o per a l'accés a cursos, màsters o postgraus*

(*) Comprova aquí si la universitat a la que desitges anar reconeix els títols de Cambridge ESOL.
Més informació
Segueix-nos a:
  
Ens trobaràs a:
Av del Través 8, 3r B
AD 400 La Massana
Principat d'Andorra
  Parla amb nosaltres

  info@activaidioma.com